บริษัท พอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท พอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทรัพย์สินของตนเอง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


99/42 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/42 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท พอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0835559001093
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*