บริษัท นาคา มวยไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นาคา มวยไทย จำกัด"

บริษัท นาคา มวยไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นาคา มวยไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นาคา มวยไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผู้ฝึกสอนหรือผู้ฝึกสอนอิสระ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นาคา มวยไทย จำกัด


10 ซอยควนโตน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นาคา มวยไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

10 ซอยควนโตน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

แผนที่บริษัท บริษัท นาคา มวยไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นาคา มวยไทย จำกัด

ได้แก่ 0835559001107
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นาคา มวยไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นาคา มวยไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*