บริษัท อติเศรษฐ์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อติเศรษฐ์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท อติเศรษฐ์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อติเศรษฐ์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 320,703,300 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อติเศรษฐ์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อติเศรษฐ์ กรุ๊ป จำกัด


62/4 ถนนรัษฎา ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อติเศรษฐ์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

62/4 ถนนรัษฎา ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท อติเศรษฐ์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อติเศรษฐ์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0835559001115
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อติเศรษฐ์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อติเศรษฐ์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*