บริษัท ทองรพีภัทร เซาท์เทิร์น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทองรพีภัทร เซาท์เทิร์น จำกัด"

บริษัท ทองรพีภัทร เซาท์เทิร์น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทองรพีภัทร เซาท์เทิร์น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทองรพีภัทร เซาท์เทิร์น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่ายให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบกล้องวงจรปิดรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทองรพีภัทร เซาท์เทิร์น จำกัด


199/99 หมู่ที่ 9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทองรพีภัทร เซาท์เทิร์น จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/99 หมู่ที่ 9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท ทองรพีภัทร เซาท์เทิร์น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทองรพีภัทร เซาท์เทิร์น จำกัด

ได้แก่ 0835559001123
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทองรพีภัทร เซาท์เทิร์น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทองรพีภัทร เซาท์เทิร์น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*