บริษัท อีสซี่โก โซลูชั่นส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีสซี่โก โซลูชั่นส์ จำกัด"

บริษัท อีสซี่โก โซลูชั่นส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีสซี่โก โซลูชั่นส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีสซี่โก โซลูชั่นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีสซี่โก โซลูชั่นส์ จำกัด


40/11 หมู่ที่ 4 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีสซี่โก โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

40/11 หมู่ที่ 4 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท อีสซี่โก โซลูชั่นส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีสซี่โก โซลูชั่นส์ จำกัด

ได้แก่ 0835559001131
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีสซี่โก โซลูชั่นส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีสซี่โก โซลูชั่นส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*