บริษัท พีซ ฮาเว่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีซ ฮาเว่น จำกัด"

บริษัท พีซ ฮาเว่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีซ ฮาเว่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีซ ฮาเว่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีซ ฮาเว่น จำกัด


393/4 หมู่ที่ 1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีซ ฮาเว่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

393/4 หมู่ที่ 1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท พีซ ฮาเว่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีซ ฮาเว่น จำกัด

ได้แก่ 0835559001140
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีซ ฮาเว่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีซ ฮาเว่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*