บริษัท อินทร์ พัฒนา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินทร์ พัฒนา จำกัด"

บริษัท อินทร์ พัฒนา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินทร์ พัฒนา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินทร์ พัฒนา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษา บริการประกันตัวผู้ต้องหา จำเลย บริการด้านกฎหมาย และทางบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินทร์ พัฒนา จำกัด


12/31 ถนนดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินทร์ พัฒนา จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/31 ถนนดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท อินทร์ พัฒนา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินทร์ พัฒนา จำกัด

ได้แก่ 0835559001158
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินทร์ พัฒนา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินทร์ พัฒนา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*