บริษัท ดับบลิวทีเอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับบลิวทีเอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ดับบลิวทีเอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับบลิวทีเอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับบลิวทีเอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับบลิวทีเอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด


206/54 ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับบลิวทีเอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

206/54 ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท ดับบลิวทีเอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับบลิวทีเอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0835559001166
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับบลิวทีเอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับบลิวทีเอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*