บริษัท อันดาการาจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อันดาการาจ จำกัด"

บริษัท อันดาการาจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อันดาการาจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อันดาการาจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซ่อมและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา อะไหล่รถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อันดาการาจ จำกัด


369/58 หมู่ที่ 4 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อันดาการาจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

369/58 หมู่ที่ 4 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท อันดาการาจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อันดาการาจ จำกัด

ได้แก่ 0835559001182
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อันดาการาจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อันดาการาจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*