บริษัท แปดพี-เทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แปดพี-เทค จำกัด"

บริษัท แปดพี-เทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แปดพี-เทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แปดพี-เทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการดำเนินงานไฟฟ้าทุกระบบ และระบบไฟฟ้าสื่อสารทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แปดพี-เทค จำกัด


12/44 หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แปดพี-เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/44 หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท แปดพี-เทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แปดพี-เทค จำกัด

ได้แก่ 0835559001212
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แปดพี-เทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แปดพี-เทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*