บริษัท เอ บี บี (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ บี บี (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เอ บี บี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ บี บี (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ บี บี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ บี บี (ไทยแลนด์) จำกัด


80/263 หมู่ที่ 5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ บี บี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

80/263 หมู่ที่ 5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ บี บี (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ บี บี (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0835559001221
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ บี บี (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ บี บี (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*