บริษัท รติรมย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รติรมย์ จำกัด"

บริษัท รติรมย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รติรมย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รติรมย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาจัดสรรที่ดิน ดำเนินการด้านอาคาร ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รติรมย์ จำกัด


71/79 หมู่ที่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รติรมย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

71/79 หมู่ที่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท รติรมย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รติรมย์ จำกัด

ได้แก่ 0835559001239
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รติรมย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รติรมย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*