บริษัท ไตรตรา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไตรตรา จำกัด"

บริษัท ไตรตรา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไตรตรา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไตรตรา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาและจัดสรรที่ดิน ดำเนินการด้านอาคาร ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไตรตรา จำกัด


71/79 หมู่ที่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไตรตรา จำกัด ตั้งอยู่ที่

71/79 หมู่ที่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท ไตรตรา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไตรตรา จำกัด

ได้แก่ 0835559001247
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไตรตรา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไตรตรา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*