บริษัท ซีเอ็มอี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอ็มอี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ซีเอ็มอี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอ็มอี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็มอี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ออกแบบและรับเหมาติดตั้งประปา ระบายน้ำ ต่อเติม การเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมบำรุง รักษาระบบอุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอ็มอี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


39/10 หมู่ที่ 6 ถนนวิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอ็มอี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/10 หมู่ที่ 6 ถนนวิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอ็มอี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอ็มอี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0835559001263
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอ็มอี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอ็มอี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*