บริษัท ลิสตี้ ดิจิทอล คอนซัลติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลิสตี้ ดิจิทอล คอนซัลติ้ง จำกัด"

บริษัท ลิสตี้ ดิจิทอล คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลิสตี้ ดิจิทอล คอนซัลติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลิสตี้ ดิจิทอล คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ที่ปรึกษาทางการตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลิสตี้ ดิจิทอล คอนซัลติ้ง จำกัด


117/39 หมู่ที่ 7 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลิสตี้ ดิจิทอล คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

117/39 หมู่ที่ 7 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท ลิสตี้ ดิจิทอล คอนซัลติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลิสตี้ ดิจิทอล คอนซัลติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0835559001271
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลิสตี้ ดิจิทอล คอนซัลติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลิสตี้ ดิจิทอล คอนซัลติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*