บริษัท นอมมี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นอมมี่ จำกัด"

บริษัท นอมมี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นอมมี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นอมมี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายโยเกิร์ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นอมมี่ จำกัด


10/90 หมู่ที่ 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นอมมี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/90 หมู่ที่ 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท นอมมี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นอมมี่ จำกัด

ได้แก่ 0835559001280
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นอมมี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นอมมี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*