บริษัท คิว ยู แฮปปี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คิว ยู แฮปปี้ จำกัด"

บริษัท คิว ยู แฮปปี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คิว ยู แฮปปี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คิว ยู แฮปปี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทนสำหรับการซื้อ การขาย การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์็ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คิว ยู แฮปปี้ จำกัด


2/24 ถนนศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คิว ยู แฮปปี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/24 ถนนศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท คิว ยู แฮปปี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คิว ยู แฮปปี้ จำกัด

ได้แก่ 0835559001298
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คิว ยู แฮปปี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คิว ยู แฮปปี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*