บริษัท โนวา คอนโดมิเนียม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โนวา คอนโดมิเนียม จำกัด"

บริษัท โนวา คอนโดมิเนียม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โนวา คอนโดมิเนียม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โนวา คอนโดมิเนียม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจ ซื้อขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โนวา คอนโดมิเนียม จำกัด


51/1 หมู่ที่ 6 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โนวา คอนโดมิเนียม จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/1 หมู่ที่ 6 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท โนวา คอนโดมิเนียม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โนวา คอนโดมิเนียม จำกัด

ได้แก่ 0835559001310
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โนวา คอนโดมิเนียม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โนวา คอนโดมิเนียม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*