บริษัท เอชพีซี.เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอชพีซี.เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จำกัด"

บริษัท เอชพีซี.เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอชพีซี.เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอชพีซี.เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับจองห้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอชพีซี.เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จำกัด


117/110 หมู่ที่ 5 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอชพีซี.เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

117/110 หมู่ที่ 5 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140

แผนที่บริษัท บริษัท เอชพีซี.เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอชพีซี.เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0835559001352
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอชพีซี.เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอชพีซี.เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*