บริษัท ทริปเปิล ไดมอนด์(ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทริปเปิล ไดมอนด์(ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ทริปเปิล ไดมอนด์(ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทริปเปิล ไดมอนด์(ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทริปเปิล ไดมอนด์(ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทริปเปิล ไดมอนด์(ไทยแลนด์) จำกัด


35/63 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทริปเปิล ไดมอนด์(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/63 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ทริปเปิล ไดมอนด์(ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทริปเปิล ไดมอนด์(ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0835559001361
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทริปเปิล ไดมอนด์(ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทริปเปิล ไดมอนด์(ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*