บริษัท บี.เอ็ม.เอส.เค.กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี.เอ็ม.เอส.เค.กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท บี.เอ็ม.เอส.เค.กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี.เอ็ม.เอส.เค.กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี.เอ็ม.เอส.เค.กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี.เอ็ม.เอส.เค.กรุ๊ป จำกัด


88/16 หมู่ที่ 5 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี.เอ็ม.เอส.เค.กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/16 หมู่ที่ 5 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท บี.เอ็ม.เอส.เค.กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี.เอ็ม.เอส.เค.กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0835559001379
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี.เอ็ม.เอส.เค.กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี.เอ็ม.เอส.เค.กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*