ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพันธ์ทิพย์ เพลส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพันธ์ทิพย์ เพลส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพันธ์ทิพย์ เพลส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพันธ์ทิพย์ เพลส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพันธ์ทิพย์ เพลส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพันธ์ทิพย์ เพลส


2/10 หมู่ที่ 3 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพันธ์ทิพย์ เพลส ตั้งอยู่ที่

2/10 หมู่ที่ 3 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพันธ์ทิพย์ เพลสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพันธ์ทิพย์ เพลส

ได้แก่ 0843558000067
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพันธ์ทิพย์ เพลส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพันธ์ทิพย์ เพลส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*