ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรนโบว์ (ประเทศไทย)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรนโบว์ (ประเทศไทย)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรนโบว์ (ประเทศไทย)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรนโบว์ (ประเทศไทย)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรนโบว์ (ประเทศไทย) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการด้านบริหารด้านการจัดการองค์กร โรงแรม และรีสอร์ท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรนโบว์ (ประเทศไทย)


23/310 หมู่ที่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรนโบว์ (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ที่

23/310 หมู่ที่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรนโบว์ (ประเทศไทย)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรนโบว์ (ประเทศไทย)

ได้แก่ 0843558000075
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรนโบว์ (ประเทศไทย):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรนโบว์ (ประเทศไทย):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*