ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที.พาวเวอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที.พาวเวอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที.พาวเวอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที.พาวเวอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 800,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที.พาวเวอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัยและงานก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที.พาวเวอร์


148/123 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที.พาวเวอร์ ตั้งอยู่ที่

148/123 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที.พาวเวอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที.พาวเวอร์

ได้แก่ 0843558000164
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที.พาวเวอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที.พาวเวอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*