ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคโคอเมซ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคโคอเมซ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคโคอเมซ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคโคอเมซ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคโคอเมซ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคโคอเมซ


224/137 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคโคอเมซ ตั้งอยู่ที่

224/137 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคโคอเมซเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคโคอเมซ

ได้แก่ 0843558000202
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคโคอเมซ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคโคอเมซ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*