ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช รุ่งการค้า

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช รุ่งการค้า"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช  รุ่งการค้า

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช รุ่งการค้า
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช รุ่งการค้า ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการขนส่งสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช รุ่งการค้า


174/1 หมู่ที่ 1 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช รุ่งการค้า ตั้งอยู่ที่

174/1 หมู่ที่ 1 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช รุ่งการค้าเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช รุ่งการค้า

ได้แก่ 0843558000270
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช รุ่งการค้า:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช รุ่งการค้า:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*