ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาละวัน ไอซ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาละวัน ไอซ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาละวัน ไอซ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาละวัน ไอซ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาละวัน ไอซ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำแข็ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาละวัน ไอซ์


82/6 หมู่ที่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาละวัน ไอซ์ ตั้งอยู่ที่

82/6 หมู่ที่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาละวัน ไอซ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาละวัน ไอซ์

ได้แก่ 0843558000318
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาละวัน ไอซ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาละวัน ไอซ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*