ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีแอนด์เอดับเบิลยู

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีแอนด์เอดับเบิลยู"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีแอนด์เอดับเบิลยู

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีแอนด์เอดับเบิลยู
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีแอนด์เอดับเบิลยู ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับที่พัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีแอนด์เอดับเบิลยู


23/217 หมู่ที่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีแอนด์เอดับเบิลยู ตั้งอยู่ที่

23/217 หมู่ที่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีแอนด์เอดับเบิลยูเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีแอนด์เอดับเบิลยู

ได้แก่ 0843558000563
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีแอนด์เอดับเบิลยู:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีแอนด์เอดับเบิลยู:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*