ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชี่ยวหลานเวิร์ล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชี่ยวหลานเวิร์ล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชี่ยวหลานเวิร์ล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชี่ยวหลานเวิร์ล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชี่ยวหลานเวิร์ล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการให้เช่าที่พัก โรงแรม ภัตตาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชี่ยวหลานเวิร์ล


1/2 หมู่ที่ 4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชี่ยวหลานเวิร์ล ตั้งอยู่ที่

1/2 หมู่ที่ 4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชี่ยวหลานเวิร์ลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชี่ยวหลานเวิร์ล

ได้แก่ 0843559000010
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชี่ยวหลานเวิร์ล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชี่ยวหลานเวิร์ล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*