ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบนัส แอดว้านซ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบนัส แอดว้านซ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบนัส แอดว้านซ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบนัส แอดว้านซ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบนัส แอดว้านซ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการและติดตั้งอินเตอร์เน็ตทั้งแบบเดินและไร้สายรวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบนัส แอดว้านซ์


26/253 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบนัส แอดว้านซ์ ตั้งอยู่ที่

26/253 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบนัส แอดว้านซ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบนัส แอดว้านซ์

ได้แก่ 0843559000044
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบนัส แอดว้านซ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบนัส แอดว้านซ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*