ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฉัตรชัย ยางทอง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฉัตรชัย ยางทอง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฉัตรชัย ยางทอง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฉัตรชัย ยางทอง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฉัตรชัย ยางทอง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้ายางรถยนต์ ล้อรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฉัตรชัย ยางทอง


151 ถนนจุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฉัตรชัย ยางทอง ตั้งอยู่ที่

151 ถนนจุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฉัตรชัย ยางทองเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฉัตรชัย ยางทอง

ได้แก่ 0843559000052
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฉัตรชัย ยางทอง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฉัตรชัย ยางทอง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*