ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เค.2015 โลจิสติกส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เค.2015 โลจิสติกส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เค.2015 โลจิสติกส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เค.2015 โลจิสติกส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เค.2015 โลจิสติกส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เค.2015 โลจิสติกส์


19/2 หมู่ที่ 4 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เค.2015 โลจิสติกส์ ตั้งอยู่ที่

19/2 หมู่ที่ 4 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เค.2015 โลจิสติกส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เค.2015 โลจิสติกส์

ได้แก่ 0843559000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เค.2015 โลจิสติกส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เค.2015 โลจิสติกส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*