ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุนพิน ดัชมิลล์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุนพิน ดัชมิลล์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุนพิน ดัชมิลล์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุนพิน ดัชมิลล์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุนพิน ดัชมิลล์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ตัวแทนจำหน่าย ขายส่ง ขายปลีก นมเปรี้ยวดัชมิลล์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุนพิน ดัชมิลล์


898/134-135 หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุนพิน ดัชมิลล์ ตั้งอยู่ที่

898/134-135 หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุนพิน ดัชมิลล์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุนพิน ดัชมิลล์

ได้แก่ 0843559000079
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุนพิน ดัชมิลล์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุนพิน ดัชมิลล์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*