ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีเอส ซิเคียวริตี้ ออฟฟิสการ์ดเซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีเอส ซิเคียวริตี้ ออฟฟิสการ์ดเซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีเอส ซิเคียวริตี้ ออฟฟิสการ์ดเซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีเอส ซิเคียวริตี้ ออฟฟิสการ์ดเซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีเอส ซิเคียวริตี้ ออฟฟิสการ์ดเซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีเอส ซิเคียวริตี้ ออฟฟิสการ์ดเซอร์วิส


57/9 หมู่ที่ 5 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีเอส ซิเคียวริตี้ ออฟฟิสการ์ดเซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

57/9 หมู่ที่ 5 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีเอส ซิเคียวริตี้ ออฟฟิสการ์ดเซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีเอส ซิเคียวริตี้ ออฟฟิสการ์ดเซอร์วิส

ได้แก่ 0843559000087
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีเอส ซิเคียวริตี้ ออฟฟิสการ์ดเซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีเอส ซิเคียวริตี้ ออฟฟิสการ์ดเซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*