ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอาทิตย์ เอ็นจิเนียริ่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอาทิตย์ เอ็นจิเนียริ่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอาทิตย์ เอ็นจิเนียริ่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอาทิตย์ เอ็นจิเนียริ่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอาทิตย์ เอ็นจิเนียริ่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอาทิตย์ เอ็นจิเนียริ่ง


12/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอาทิตย์ เอ็นจิเนียริ่ง ตั้งอยู่ที่

12/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอาทิตย์ เอ็นจิเนียริ่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอาทิตย์ เอ็นจิเนียริ่ง

ได้แก่ 0843559000109
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอาทิตย์ เอ็นจิเนียริ่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอาทิตย์ เอ็นจิเนียริ่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*