ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิภา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิภา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิภา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิภา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิภา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิภา


234/4 หมู่ที่ 1 ถนนชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิภา ตั้งอยู่ที่

234/4 หมู่ที่ 1 ถนนชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิภาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิภา

ได้แก่ 0843559000141
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิภา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิภา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*