ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิคอร์น แอร์ คาร์โก

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิคอร์น แอร์ คาร์โก"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิคอร์น แอร์ คาร์โก

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิคอร์น แอร์ คาร์โก
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิคอร์น แอร์ คาร์โก ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิคอร์น แอร์ คาร์โก


6 หมู่ที่ 1 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิคอร์น แอร์ คาร์โก ตั้งอยู่ที่

6 หมู่ที่ 1 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิคอร์น แอร์ คาร์โกเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิคอร์น แอร์ คาร์โก

ได้แก่ 0843559000150
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิคอร์น แอร์ คาร์โก:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิคอร์น แอร์ คาร์โก:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*