ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.การช่างและการโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.การช่างและการโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.การช่างและการโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.การช่างและการโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.การช่างและการโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.การช่างและการโยธา


10/11 หมู่ที่ 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.การช่างและการโยธา ตั้งอยู่ที่

10/11 หมู่ที่ 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.การช่างและการโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.การช่างและการโยธา

ได้แก่ 0843559000176
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.การช่างและการโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.การช่างและการโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*