ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ดี สมุย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ดี สมุย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ดี สมุย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ดี สมุย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ดี สมุย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับถ่ายรูปทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ดี สมุย


51/126 หมู่ที่ 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ดี สมุย ตั้งอยู่ที่

51/126 หมู่ที่ 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ดี สมุยเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ดี สมุย

ได้แก่ 0843559000184
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ดี สมุย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ดี สมุย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*