ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเงิน ขนส่ง 2016

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเงิน ขนส่ง 2016"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเงิน ขนส่ง 2016

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเงิน ขนส่ง 2016
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเงิน ขนส่ง 2016 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขนส่งสินค้าทางถนน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเงิน ขนส่ง 2016


93 หมู่ที่ 3 ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเงิน ขนส่ง 2016 ตั้งอยู่ที่

93 หมู่ที่ 3 ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเงิน ขนส่ง 2016เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเงิน ขนส่ง 2016

ได้แก่ 0843559000192
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเงิน ขนส่ง 2016:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเงิน ขนส่ง 2016:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*