ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มอุ่น การก่อสร้าง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มอุ่น การก่อสร้าง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มอุ่น การก่อสร้าง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มอุ่น การก่อสร้าง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มอุ่น การก่อสร้าง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มอุ่น การก่อสร้าง


15 หมู่ที่ 1 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มอุ่น การก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่

15 หมู่ที่ 1 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มอุ่น การก่อสร้างเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มอุ่น การก่อสร้าง

ได้แก่ 0843559000222
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มอุ่น การก่อสร้าง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มอุ่น การก่อสร้าง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*