ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันธะ ซีเคียวริตี้ การ์ด 99

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันธะ ซีเคียวริตี้ การ์ด 99"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันธะ ซีเคียวริตี้ การ์ด 99

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันธะ ซีเคียวริตี้ การ์ด 99
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันธะ ซีเคียวริตี้ การ์ด 99 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด จัดสวน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันธะ ซีเคียวริตี้ การ์ด 99


95/51 หมู่ที่ 6 ถนนชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันธะ ซีเคียวริตี้ การ์ด 99 ตั้งอยู่ที่

95/51 หมู่ที่ 6 ถนนชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันธะ ซีเคียวริตี้ การ์ด 99เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันธะ ซีเคียวริตี้ การ์ด 99

ได้แก่ 0843559000231
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันธะ ซีเคียวริตี้ การ์ด 99:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันธะ ซีเคียวริตี้ การ์ด 99:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*