ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูฤทธิ์การโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูฤทธิ์การโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูฤทธิ์การโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูฤทธิ์การโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูฤทธิ์การโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูฤทธิ์การโยธา


6/40 หมู่ที่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูฤทธิ์การโยธา ตั้งอยู่ที่

6/40 หมู่ที่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูฤทธิ์การโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูฤทธิ์การโยธา

ได้แก่ 0843559000249
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูฤทธิ์การโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูฤทธิ์การโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*