ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ขันธ์พระแสง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ขันธ์พระแสง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ขันธ์พระแสง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ขันธ์พระแสง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ขันธ์พระแสง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการให้เช่ารถบัสปรับอากาศ บัสพัดลม บริการให้เช่ารถตู้

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ขันธ์พระแสง


57/5 หมู่ที่ 4 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ขันธ์พระแสง ตั้งอยู่ที่

57/5 หมู่ที่ 4 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ขันธ์พระแสงเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ขันธ์พระแสง

ได้แก่ 0843559000257
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ขันธ์พระแสง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ขันธ์พระแสง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*