ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนันทวัฒน์ ทรานสปอร์ต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนันทวัฒน์ ทรานสปอร์ต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนันทวัฒน์ ทรานสปอร์ต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนันทวัฒน์ ทรานสปอร์ต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนันทวัฒน์ ทรานสปอร์ต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทาง การบริการให้เช่าเหมารถโดยสาร รถทัวร์ รถตู้

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนันทวัฒน์ ทรานสปอร์ต


162/4 หมู่ที่ 4 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนันทวัฒน์ ทรานสปอร์ต ตั้งอยู่ที่

162/4 หมู่ที่ 4 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนันทวัฒน์ ทรานสปอร์ตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนันทวัฒน์ ทรานสปอร์ต

ได้แก่ 0843559000281
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนันทวัฒน์ ทรานสปอร์ต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนันทวัฒน์ ทรานสปอร์ต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*