ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีจี เรสเทอรองท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีจี เรสเทอรองท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีจี เรสเทอรองท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีจี เรสเทอรองท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีจี เรสเทอรองท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร เช่น การบริการจัดอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีจี เรสเทอรองท์


1/1 หมู่ที่ 5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีจี เรสเทอรองท์ ตั้งอยู่ที่

1/1 หมู่ที่ 5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีจี เรสเทอรองท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีจี เรสเทอรองท์

ได้แก่ 0843559000290
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีจี เรสเทอรองท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีจี เรสเทอรองท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*