ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควีระการโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควีระการโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควีระการโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควีระการโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควีระการโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการติดตั้งสิ่งก่อสร้างทั้งระบบไฟฟ้า ประปา ระบบท่อ ระบบความร้อน ระบบปรับอากาศและโครงสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควีระการโยธา


196/9 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควีระการโยธา ตั้งอยู่ที่

196/9 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควีระการโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควีระการโยธา

ได้แก่ 0843559000320
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควีระการโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควีระการโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*