ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทพรุ่งเรืองธุรกิจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทพรุ่งเรืองธุรกิจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทพรุ่งเรืองธุรกิจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทพรุ่งเรืองธุรกิจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทพรุ่งเรืองธุรกิจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับจ้างเลี้ยงสัตว์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทพรุ่งเรืองธุรกิจ


136/1 หมู่ที่ 5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทพรุ่งเรืองธุรกิจ ตั้งอยู่ที่

136/1 หมู่ที่ 5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทพรุ่งเรืองธุรกิจเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทพรุ่งเรืองธุรกิจ

ได้แก่ 0843559000338
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทพรุ่งเรืองธุรกิจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทพรุ่งเรืองธุรกิจ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*