ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางมะเดื่อ เรดิโอ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางมะเดื่อ เรดิโอ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางมะเดื่อ เรดิโอ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางมะเดื่อ เรดิโอ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางมะเดื่อ เรดิโอ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางมะเดื่อ เรดิโอ


3/4 หมู่ที่ 2 ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางมะเดื่อ เรดิโอ ตั้งอยู่ที่

3/4 หมู่ที่ 2 ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางมะเดื่อ เรดิโอเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางมะเดื่อ เรดิโอ

ได้แก่ 0843559000362
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางมะเดื่อ เรดิโอ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางมะเดื่อ เรดิโอ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*