บริษัท ทันเนลลิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทันเนลลิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ทันเนลลิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทันเนลลิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทันเนลลิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำในสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการในองค์กร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทันเนลลิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด


116/11 หมู่ที่ 2 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทันเนลลิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

116/11 หมู่ที่ 2 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

แผนที่บริษัท บริษัท ทันเนลลิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทันเนลลิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0845558000034
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทันเนลลิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทันเนลลิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*